Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag!

Av admin
 

Om en vecka, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Varje dag tar 1,7 miljoner människor bilen till jobbet i Sverige. Den gör att vi kan pendla till arbetet, och ta och ta oss till jobbet även när vi jobbar udda tider – eller inte vill bidra till ökad smittspridning. Redan innan pandemin uppgav hela 53 procent av svenskarna att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.

– Bilen är en av våra populäraste hushållsmaskiner, och har en självklar plats i de svenska hemmen både till vardags och semester. Bilen är pålitlig, lättillgänglig och bekväm, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 91 procent.

Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera, och bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

Också i staden behövs bilen, och där är det ofta platsbrist som hindrar det mobila livet. Brist på parkeringsytor driver upp priserna för de redan hårt drabbade bilägarna. Klåfingriga politiker vill försvåra läget ytterligare genom att ta bort körfiler, stänga av gator och skapa bilfria zoner. För att göra staden tillgängligare, brukar det heta, men samtidigt exkluderas alla de som inte bor i det direkta närområdet – eller som inte har full rörlighet.

Men trots att vi är så beroende av bilen och att det på många ställen och tider inte finns några alternativ är bilen kraftigt överbeskattad.

Vägledande för beskattning av resor och transporter är att varje transportslag ska bära sina egna kostnader. Trots det betalar Sveriges bilister mer än dubbelt så mycket i skatt som deras bilar genererar i kostnader. Det har VTI, statens väg och trafikforskningsinstitut räknat ut på regeringens uppdrag.

– Att transportslagen ska bära sina egna kostnader är en rimlig princip, och det är anmärkningsvärt att bilister betalar så mycket mer än de borde. Bilen är för de flesta nödvändig för att få vardagen att gå ihop, och de höga skatterna drabbar främst de som inte har några alternativ – barnfamiljer, de som jobbar udda tider och bor utanför storstäderna, säger Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag! Postad i Okategoriserade

Maria Bratt Börjesson, VTI, om Bilens betydelse

Av admin
 

Hur ser bilens framtid ut, och hur har Covid19-pandemin påverkat vårt bilkörande? Inför Bilens Dag har vi talat med Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 

Sedan år 2000 har svenskarnas totala bilåkande ökat med en miljard mil, enligt siffror från Trafikanalys. Hur kommer det sig enligt din uppfattning?

Det beror delvis på att befolkningen ökar. Det beror också på vi har råd med fler bilar. Men dagens specialiserade och kunskapsbaserade samhälle och arbetsmarknad kräver också att vi reser allt längre. För de flesta resor som görs i Sverige tycker många bilen ger den bästa servicen och kortast restid – vi bor rätt så glest även runt våra storstäder.

Hur ser du på bilens roll i pandemitider? Kommer förändrade resmönster att bestå över tid? Kommer det totala resandet att öka eller att minska i framtiden?

Enligt Trafikverkets mätningar visar att biltrafiken inte har minskat jämfört med förra hösten. Men kollektivtrafiken har minskat kraftigt. Jag tror att det är för tidigt att säga något om de bestående effekterna. I storstäderna kommer kollektivtrafiken att vara fortsatt jätteviktig. Men om pandemin leder till ett ökat hemarbete kan det leda till att vi bor glesare. Det kan öka bilresandet, speciellt om elbilen gör det billigare och renare att åka bil.

Att bilen är viktig för människors mobilitet på landsbygden är nog de flesta överens om, men vilken roll fyller bilen i våra storstadsregioner?

Centralt i Stockholms innerstad är det få som har nytta av bil, och där ställer bilar ofta till problem. I rusningstid är det ofta tidskrävande att pendla med bil. Men resandet till jobbet är mindre än en tredjedel av vårt resande. För andra resor tycker det flesta att bilen ger den bästa servicen: även våra storstadsregioner är ganska glest befolkade med internationella mått mätt.

Vilken roll spelar vägtrafiken i fråga om att minska utsläppen? Vilken är den viktigaste åtgärden för att vägtrafiken ska bli ännu mer miljöanpassad?

Vägtrafiken står för en relativt stor andel av utsläppen i Sverige, delvis för att vi till exempel har en fossilfri elproduktion. Det viktigast som staten kan göra för att minska bilens klimatpåverkan är att genast bygga ut effektkapacitet i våra elnät längs hela det svenska elnätet. Det tar många år och om det inte enkelt går att ladda bilen på långresor även under storhelger så kommer elbilen att förbli en andrabil bara.

Bilen är ju ofta föremål för politisk debatt; kommer frågor om bilism och transporter kunna påverka valet 2022? På vilket sätt i så fall? Vilka blir de stora frågorna som kommer att diskuteras?

Oj, jag vet faktiskt inte. Vi borde prata mycket mer om förutsättningen för att ladda elbilen i hela landet, och hur det ska säkerställas.

Hur tänker du fira bilens dag 28 oktober?

Jag ska till Torsby på läger med min dotter. Åka längdskidor i tunneln. Vi får nog sätta takbox på bilen.

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Maria Bratt Börjesson, VTI, om Bilens betydelse Postad i Okategoriserade

Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Av admin
 

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Bilen är ett av våra viktigaste transportmedel. 87 procent av alla personresor går på väg i Sverige, och 47 procent av transporterna. Samtidigt är det bara 35 procent av infrastrukturpengarna som satsas på vägunderhåll.

När bilåkandet och bilägandet ökar behöver infrastrukturen hänga med. Politiker på såväl lokal, regional som nationell nivå måste planera för bilen även i framtiden. Det innebär att planera för fordonstrafik, att tillse tillräckliga parkeringsmöjligheter i anknytning till så väl bostäder som service och handel, och att uppgradera och underhålla existerande infrastruktur.

Moderna bilar blir allt säkrare, men om vägarna inte underhålls kvarstår en riskfaktor. Inte minst i många landsbygdskommuner är vägunderhållet kraftigt eftersatt, med ökad olycks- och skaderisk som följd. Allra mest eftersatta är vägarna i Norrbotten och Västerbotten.

Det påverkar alla de som behöver vägtrafiken för att ta sig till jobb, skola och samhällsservice, och blir en symbol för den eftersatta landsbygdspolitiken.

– Bilen behövs i hela Sverige, men idag skiljer sig förutsättningarna åt beroende på var man bor. Det är inte rimligt att man i vissa delar av landet inte kan räkna med trygga, välunderhållna vägar, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Moderna bilar är tystare, miljövänligare och säkrare än sina föregångare – och utvecklingen fortsätter framåt med rekordfart. Men dåligt utformade och dåligt underhållna vägar ökar risken för olyckor, och allt går inte att kompensera för på teknisk väg.

– Ett modernt land med långa avstånd måste naturligtvis ha ett vägnät som är säkert för alla, oavsett var i landet man bor. Bilen är ofta det bekvämaste alternativet för att ta sig dit man behöver, när man behöver – inte minst i dessa tider. Inte sällan är det också det enda alternativet, om man bor utanför storstadsområdena eller arbetar obekväma tider. Sverige behöver bilen – och säkra vägar. Därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag! Postad i Okategoriserade

Pressmeddelande: Tre veckor till Bilens Dag – och den är viktigare än någonsin

Av admin
 

Om tre veckor, den 28 oktober, är det dags för Bilens Dag igen.

Bilen är en våra viktigaste hushållsmaskiner, och en förutsättning för att vardagen – och samhället – ska fungera. Det har blivit än tydligare under den pandemi som drar över världen. Bilen är ett säkert och pålitligt transportmedel, oavsett om man måste ta sig till jobbet på udda tider, vill hålla sig ifrån rusningstrafiken eller plötsligt får ställa om semesterplanerna.

– Många har börjat arbeta hemma, men många fler har inte den möjligheten. Trängsel i lokaltrafiken är en betydande smittorisk, som oproportionerligt drabbar de som måsta vara på plats för att utföra sitt arbete – i synnerhet när resandet måste ske på fasta tider, säger Tommy Letzén, VD för Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Det är bilen som varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo även på landsbygden. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. Och 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

– Bilen är ett säkert och bekvämt transportmedel, särskilt när behovet av trygghet har ökat i ytterligare under pandemin. När fler valde att semestra hemmavid, eller inte kom iväg av annat skäl, blev bilens betydelse för vår fritid och rekreation uppenbar, konstaterar Tommy Letzén.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

– Bilen får helt enkelt livet att gå ihop, speciellt utanför storstäderna. Ska hela Sverige leva så är bilen en förutsättning, och kommer så fortsätta vara. Därför tycker vi att bilen, och den fria mobiliteten, är värd att fira lite extra den 28 oktober, säger Tommy Letzén.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande: Tre veckor till Bilens Dag – och den är viktigare än någonsin Postad i Okategoriserade

Klokt att skapa goda parkeringsmöjligheter

Av admin
 

“Många semesterorter har en detaljhandel med mindre affärer i de centrala delarna som är beroende av att människor kan ta sig dit med bil. Bilburna besökare handlar generellt mer, varför detta är en viktig grupp för handeln.

Det behövs goda parkeringsmöjligheter för att skapa kundunderlag för både butiker och restauranger. Att planera bort parkeringsplatser, vilket många kommuner gör, är detsamma som att många gånger försämra för centrumhandeln.”

Det skriver Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund (MRF), i Norran idag. Läs mer här!

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Klokt att skapa goda parkeringsmöjligheter Postad i Okategoriserade

Ny säsong av Biltokig på SVT Play!

Av admin
 

Just nu är det inte mycket bevänt med bilträffar och mässor, men blir längtan efter entusiaster och veteraner för stor så finns i alla fall första avsnitten av senaste säsongen av Biltokig nu på SVT Play!

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Ny säsong av Biltokig på SVT Play! Postad i Okategoriserade

Kör försiktigt i sommar!

Av admin
 

Det kommer att ske mycket underhållsarbete på våra vägar runt om i landet i sommar. Det är välbehövligt – men naturligtvis lite irriterade medan det pågår. Eftersom många kommer semestra i vårt vackra land kan det vara en god idé att hålla lite koll på planerade arbeten i närområdet – och ge sig ut på vägarna I god tid så man slipper stressa! 🚗☀️

Läs mer om var arbeten planeras hos trafikverket.

Dela!
Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Kör försiktigt i sommar! Postad i Okategoriserade

Bra – men för lite

Av admin
 

🚦Regeringens satsning på extra underhåll till väg och järnväg är välkommen. Men satsningen på vägnätet är orimligt liten – bara 300 miljoner kr, säger MRFs Charlie Magnusson i en kommentar.

🚗🚚🚌Vägtrafiken dominerar resandet och transporterna. Rimligt att detta avspeglas i fördelningen av resurser.

Läs mer hos MRF.

Dela!