Kategori: Okategoriserade

Bilhatet är oproportionerligt!

Av admin
 

“Vad är det med detta formliga hat mot bilar? Ja, de låter, de tar plats, de kör på folk, de är dåliga för miljö och klimat. Men det här handlar om något mer.

Motståndet framstår snarast som en moralisk mission, i stil med den framgångsrika politiska kampen mot rökning: Numera är förbudet så totalt att man på uteserveringarna inte ens får röka så kallade e-cigaretter, som bara ger ifrån sig vattenånga. Det är principen det handlar om! Precis som med bilarna. Bort med dem bara, tycker motståndarna.”

Lisa Magnusson skriver om det oresonliga bilhatet och behovet av bilen – även i städerna. Läs hela texten i DN här.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Bilhatet är oproportionerligt! Postad i Okategoriserade

Glad påsk!

Av admin
 

Glad påsk önskar vi alla som Gillar Bilen! Kör försiktigt och kom ihåg att hålla avstånd – även i trafiken.

Bygg ut vägnätet – för att rädda liv och skapa arbeten

Av admin
 

⚠️🛣️🚛Kvaliteten på svenska vägar sjunker allt snabbare för varje år. I Göteborg vittnar lastbilschaufförer om feldoserade kurvor och det höga antalet vägbyggen påverkar trafiken negativt. Nu behövs rejäla investeringar i både utbyggnad och underhåll av vägnätet, skriver, riksdagsledamöterna Helena Gellerman (L) och Sofia Westergren (M) i GP.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Bygg ut vägnätet – för att rädda liv och skapa arbeten Postad i Okategoriserade

Bilarna ökar mer än befolkningen

Av admin
 

🚗2020 ökade antalet bilar i trafik med 56 000 bilar till totalt 4 944 067 st. En ökning med 1,1%. Bilparken fortsätter alltså den långa trenden att växa snabbare än befolkningen.

Glädjande nyheter att allt fler får tillgång till den frihet och trygghet bilen innebär! Men hänger infrastrukturen med? 🤔


Läs mer hos MRF

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Bilarna ökar mer än befolkningen Postad i Okategoriserade

“Sverige faller sönder medan ministrarna twittrar”

Av admin
 

Var tionde statlig väg är i uselt skick, varnade Transportföretagen nyligen. ”Det stora problemet med vägnätet i Sverige är att det förfaller i ganska hög hastighet”, sa Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på branschorganisationen, till Aftonbladet.

Vägarna underhålls inte i den takt de borde. Det kan innebära säkerhetsrisker och gör att lastbilarna måste köra långsammare. I stället för att reparera vägarna har Trafikverket sänkt hastigheterna. Konsekvensen är att lönsamheten i åkerinäringen sjunker. Det tar längre tid att köra ner varor till kontinenten. På sikt innebär det lägre tillväxt och färre jobb.”

Läs hela Karin Phils ledare i GP!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för “Sverige faller sönder medan ministrarna twittrar” Postad i Okategoriserade

God Jul!

Av admin
 

Nu när vi alltmer närmar oss julen
är det kanske snö och himlen är mulen
skänk då en extra tanke åt bilen
som otröttligt tar dig alla milen
och se till att där är ordning på alla hjulen

Bilen är en riktig god kamrat
tar dig till målet utan gnat
Den finns i olika färger och modeller
de flesta är rätt säkra om det smäller
oavsett om den är manuell eller automat

Du sköter väl fint om din maskin
som om den vore en dyrbar rubin
för då håller den dig extra säker
även om snön riktigt vräker
och det är också bra för ekonomin

Vi är många som njuter av ett rejält motormuller
De som inte begriper brukar kalla det ”buller”
Bilvänner förstår att körglädje värdera
Många skulle gärna fler hästkrafter addera
Bilar är helt enkelt lycka, utan krusiduller!

God jul och gott nytt bilår önskar vi alla er som Gillar Bilen!

Erik Lakomaa, Handelshögskolan, om bilen och framtidens mobilitet

Av admin
 

Hur ser framtidens mobilitet ut, och vilken roll kommer bilen att spela? Inför Bilens Dag har vi talat med Erik Lakomaa, disputerad forskare i ekonomisk historia, EHFF Handelshögskolan i Stockholm.

Svenska folkets bilkörande växer över tid. Hur kommer det sig enligt din uppfattning?

– I takt med att ekonomin växer och välståndet ökar blir också efterfrågan på resor och transporter större. Historiskt sett har transportvolymen alltid ökat med den allmänna välståndsutvecklingen. Även ny och bättre teknik bidrar till att fler ges möjlighet att förflytta sig. Bilen är ett flexibelt sätt att resa där det är upp till individen att fatta beslut över när, vart och hur resan ska ske – vilket empirin visar att det finns en stor betalningsvilja för. För många är bilen helt nödvändig i vardagen, inte minst för barnfamiljer där hela familjens behov av resor måste tillfredsställas. Då är bilens flexibilitet många gånger det optimala.

– Allt fler tar också körkort, inte minst kvinnor ökar sitt körkortsinnehav och fler får på så sätt tillgång till bil. I takt med att självkörande fordon utvecklas kommer kanske fler att kunna arbetspendla längre, då restiden kan nyttjas för arbete. Det verkar som om utvecklingen mot mer mobilitet kommer att fortsätta, det finns i vilket fall ingen långsiktig trend mot mindre resande.

Hur ser du på bilens roll i pandemitider? Kommer förändrade resmönster att bestå över tid?

– Bilens andel av resandet har ökat under pandemitider när fler väljer bort kollektiva färdmedel för att undvika smittan. Detta är troligen samhällsekonomiskt lönsamt då sjukfrånvaron minskar på så sätt. Om detta är ett mönster som kommer att bestå över tid är svårt att säga i dagsläget.

– Jag har dock pekat på att reseavdraget borde göras om så att det bättre speglar de faktiska kostnader som är förenade med olika resesätt. I dagsläget får någon som reser med allmänna färdmedel, flyg eller tåg, dra av hela kostnaden på skatten, givet att man når över ett visst belopp naturligtvis. Men den som kör bil för bara dra av ett schablonbelopp som inte motsvarar hela kostnaden. Om man tilläts dra av den faktiska kostnaden så skulle fler ha råd att arbetspendla. Då skulle mer flexibilitet skapas på arbetsmarknaden och fler kan ta jobb på andra platser än bostadsorten, vilket skulle få välståndet att växa. Detta är något som borde åtgärdas så att transportsystemet används optimalt även efter pandemin. Vissa kanske kommer att fortsätta att jobba mer hemifrån, men möjligheter att välja det som passar enskilda personer och arbetsplatser bäst måste finnas.

Att bilen är viktig för människors mobilitet på landsbygden är nog de flesta överens om, men vilken roll fyller bilen i våra storstadsregioner?

– Bilen fyller en viktig funktion även i städerna, just därför att människor ser ett behov av den. Hänsyn måste tas till detta när det offentliga planerar. Varje enskild gata och parkeringsplats kanske i finansierar sig själv, men som helhet råder det ingen tvekan om att vägtrafiken bidrar långt mer till den gemensamma välfärden än vad man får tillbaka i form av investeringar och underhåll av infrastrukturen. Andra transportslag klarar sig inte utan subventioner, i ordets verkliga bemärkelse, men det gör bilismen. Detta har bland annat den statliga myndigheten VTI visat. Sannolikt kommer ökande välstånd och ny teknik, såsom självkörande fordon, att ytterligare öka efterfrågan – det är i alla fall den slutsats man kan dra utifrån vad som skett historiskt.

Vilken roll spelar vägtrafiken i fråga om att minska utsläppen? Vilken är den viktigaste åtgärden för att vägtrafiken ska bli ännu mer miljöanpassad?

– Hur de tekniska lösningarna än kommer att så ut så det viktigt att de styrmedel som används tillämpas på ett klokt sätt. Forskningen visar att det är bäst att använda generella ekonomiska styrmedel, inte sådana som gynnar en viss teknik på bekostnad av andra. Tyvärr är dagens bonus-malus-system ett exempel på när man styr åt viss teknik, vilket är olyckligt. Ingen kan med säkerhet veta vilken teknik som kommer att bli den dominerande imorgon, därför ska inte politiker styra mot vissa tekniska lösningar, utan genom generella regler och incitament som minskar utsläppen.

Bilen är ju ofta föremål för politisk debatt; kommer frågor om bilism och transporter kunna påverka valet 2022? På vilket sätt i så fall? Vilka blir de stora frågorna som kommer att diskuteras?

– Vissa frågor upplevs som viktigare än andra och en del kan faktiskt få väljarna att byta parti eller sida i valen. Trafik är många gånger just sådana frågor, inte minst på det lokala planet.

Om något politiskt parti lägger fram förslag som gör att många får längre restid till jobbet kommer det med största sannolikhet att straffa sig i minskat stöd för avsändaren. Då blir resvägen till jobbet helt plötsligt en politisk fråga. I valforskning brukar man peka på att livsstilspåverkande frågor ofta har stor betydelse för hur människor röstar. Mycket möjligt att sådana frågor kommer att dyka upp inför valen 2022, både på det lokala och nationella planet, men vilka är svårt att säga i dagsläget.

Hur tänker du fira bilens dag 28 oktober?

– Inte på något speciellt sätt.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Erik Lakomaa, Handelshögskolan, om bilen och framtidens mobilitet Postad i Okategoriserade

Bilens Dag den 28 oktober: En klar majoritet anser att regeringen bör rekommendera bilen under pandemin

Av admin
 

Den absoluta majoriteten av svenskar (80 procent) anser att regeringen och Folkhälsomyndigheten absolut eller kanske skall rekommendera bilen i stället för kollektivtrafik för att på så sätt minska smittspridningen under coronapandemin. Det visar en helt ny undersökning SKOP gjort för MRFs räkning inför Bilens Dag den 28 oktober.

– Den pågående pandemin har påverkat snart när varje aspekt av vårt vardagsliv, inte minst vår mobilitet. Alla kan inte arbeta hemma, och för dem har trängsel i lokaltrafiken blivit en betydande smittrisk. Att resa med egen bil är säkrare, både för den enskilde och deras omgivning, och det inser förstås de flesta svenskar också, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Enligt samma undersökning uppger nästan två av tre svenskar (63 procent) att de kommer att åka bil i större utsträckning i höst än före coronapandemin. Bland de äldsta svarande, de mellan 75 och 84 år, kommer nästan tre av fyra (73 procent) att åka mer bil i höst. Men även bland de yngsta mellan 18 och 34 år är det en majoritet (56 procent) som kommer att åka bil mer än före coronan.

– Bilen kommer betyda mycket under den tuffa höst och vinter vi har framför oss, för att säkerställa att hela landet fortsätter att fungera. Bilen behövs för att nödvändig personal ska kunna ta sig säkert till arbetet, för att vi ska kunna visa omsorg om våra medmänniskor och kunna hjälpa våra mest sårbara vänner och grannar med vardagslogistiken, säger Charlie Magnusson.

Imorgon, den 28 oktober, högtidlighålls Bilens Dag i Sverige. Detta för tionde året, och under det senaste decenniet har bilen bara ökat i popularitet och betydelse.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, ansåg sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera redan innan pandemin. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

– Bilen tar oss till jobbet, till affären och hem, när vi vill och var vi vill. För många svenskar skulle livet helt enkelt inte gå ihop utan bil. Därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober, och därför vill vi uppmana våra folkvalda både nationellt och lokalt att se vad bilen faktiskt betyder för oss bor i det här landet, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Hela SKOP-undersökningen finns tillgänglig här.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Bilens Dag den 28 oktober: En klar majoritet anser att regeringen bör rekommendera bilen under pandemin Postad i Okategoriserade

Lars Beckman (M) om bilar och politik

Av admin
 

Hur ser bilens framtid ut, och kommer bilen spela en roll i nästa riksdagsval? Inför Bilens Dag har vi talat med Lars Beckman (M), riksdagsledamot och en initiativtagarna till Riksdagens Bilnätverk. 

Sedan år 2000 har svenskarnas totala bilåkande ökat med en miljard mil, enligt siffror från Trafikanalys. Hur kommer det sig enligt din uppfattning?

– Bilen är direkt nödvändig för de flesta familjer i Sverige. Bilen är viktig för hushållen och i takt med att Sverige växer så blir det fler bilar och fler kör mer. Viktigt att påpeka att nya moderna bilar släpper ut mindre utsläpp så det är utsläppen vi ska minska – inte bilåkandet i sig.

Hur ser du på bilens roll i pandemitider? Kommer förändrade resmönster att bestå över tid? Kommer det totala resandet att öka eller att minska i framtiden?

– Pandemin har verkligen lyft fram bilens betydelse. Att kunna resa tryggt och säkert när man vill och var man vill.  Jag tror att vi kommer att få se ett ökat resande i framtiden och elektrifieringen kommer nog att gå fortare än vad vi trodde -marknadsdrivet av de stora bilfabrikanterna.

Att bilen är viktig för människors mobilitet på landsbygden är nog de flesta överens om, men vilken roll fyller bilen i våra storstadsregioner?

– Bilen är lika viktig för en familj i Bandhagen som för en familj i Ljusdal för att kunna få familjepusslet att gå ihop. Barnen ska skjutsas till och från träningen och familjen storhandlar säkert någon gång i veckan och släkten ska hälsas på i den gamla hemorten osv osv. Många använder också bilen i tjänsten vilket ofta glöms bort i debatten.

Vilken roll spelar vägtrafiken i fråga om att minska utsläppen? Vilken är den viktigaste åtgärden för att vägtrafiken ska bli ännu mer miljöanpassad?

– Modern teknik minskar utsläppen och bilarna drar också mindre och mindre drivmedel. Utmaningen med att fler kommer att åka på el blir naturligtvis tillgången på el i Sverige. Jag är däremot förvånad över att inte större städer i Sverige konsekvent använder den teknik som finns för att dammsuga upp PM 10 partiklar. Jag besökte ett företag i Uppsala nyligen som har maskinerna som kan dammsuga centrala delar av städer där partikelnivån är hög. Det borde vara självklart att den maskinen gick ofta efter Hornsgatan istället för dubbdäcksförbud.

Bilen är ju ofta föremål för politisk debatt; kommer frågor om bilism och transporter kunna påverka valet 2022? På vilket sätt i så fall? Vilka blir de stora frågorna som kommer att diskuteras?

– Jag är övertygad om att bilen och mobilitet kommer att spela en viktig roll i valet 2022. Det finns en del partier som får sin livsluft från ett bilhat istället för att bekämpa utsläpp och här får den breda mitten i svensk politik stå upp för svenska folkets rätt att kunna röra sig fritt med hjälp av bilen.

Hur tänker du fira bilens dag 28 oktober?

– Genom att äta en påse Ahlgrens bilar och fortsätta opinionsbilda för bilens betydelse för Sverige och svenska hushåll i riksdagens bilnätverk. Vi har också en viktig fordonsindustri i Sverige som vi ska vara rädda om.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Lars Beckman (M) om bilar och politik Postad i Okategoriserade