Nu måste alla politiker samla sig och fatta kloka beslut som underlättar för resor

Regeringen planerade att lägga fram en proposition om avskaffade reseavdrag den 12 april. Istället för ett skatteavdrag som avgörs av tidsvinst och baseras på reslängd, var förslaget att ge en skattelättnad på fem kronor milen oavsett hur man reser och för max åtta mil.

Nu föreslår Centerpartiet (C) att avståndsgränsen höjs till 15 mil och ersättningen till 70 öre per kilometer. Finansminister Mikael Damberg (S) välkomnar Centerns förslag.

– Bilen är grunden för resandet i Sverige och bilens betydelse i samhället är oerhört stort, inte minst utanför våra tätorter. Människor måste ges rimliga möjligheter att bo och arbeta i hela landet. Nu måste alla politiker samla sig och fatta kloka beslut som underlättar för resor, inte minst för alla som arbetspendlar och behöver bilen i jobbet. Det vore klokt att både höja milersättningen och utveckla reseavdraget, inte tvärtom, säger Anders Östberg på MRF i ett pressmeddelande.

Läs mer här.