Visste du att bilen står för 77 procent av våra resor?

Att försöka begränsa bilen är att försöka begränsa mobiliteten och den fria rörligheten. Därför Gillar vi Bilen!