”Elbilen kräver laddning – sluta ta bort parkeringsplatser”

Stat och kommuner måste göra en 180-graders sväng i parkeringspolitiken för att underlätta för fler laddbara fordon. Detta gäller särskilt i de områden där tillgången till fastighetsnära parkering är sämre – vilket sammanfaller med de områden där belastningen på elsystemet är störst.

Ökad elektrifiering av biltrafiken kräver att det finns parkeringsplatser, skriver Anders Ydstedt, KAK, i Ny Teknik.