Bilen behövs för att vi ska kunna bo var vi vill

Visste du att hälften av svenskarna skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sina nuvarande bostäder om de inte hade tillgång till bil.

Bilen behövs för att vi ska kunna bo var vi vill – och för att hela Sverige ska kunna leva.