Veteranbil eller miljöfarligt avfall?

Just nu står fyra äldre amerikanska bilar på ett lager hos tullen i Göteborg. Länsstyrelsen anser att de är miljöfarligt avfall och ska skrotas.

Grunden till Länsstyrelsens beslut är en vägledning från Naturvårdsverket som har till syfte att stoppa exporten av miljöfarligt skrot till utvecklingsländer enligt ett EU-direktiv. Vägledningen gör att Tullverket och länsstyrelserna får svårt att skilja ett importerat renoveringsobjekt från avfall.

Vansinnigt, säger veteranbilshandlaren Janne Karlsson.

Läs mer hos Auto Motor och Sport!