Rädda parkeringsplatserna från bilismens fiender

🅿️🚗”Parkeringsplatser tycks ha blivit något av en symbolfråga. Inte i bemärkelsen att de bara har ett symboliskt värde, tvärtom är parkeringsmöjligheter en förutsättning för att transporterna ska fungera. Snarare verkar bilens motståndare se parkeringsplatserna som det ultimata beviset på att bilen inte passar in i moderna städer. De blir en symbol för allt man inte gillar med fri mobilitet.”

Men bilden behövs, och parkeringsplatserna lika så, skriver fyra moderata företrädare för Riksdagens Bilnätverk i Bulletin.