Stoppa de årliga skattehöjningarna på bensin

Trots att vi bor i ett glesbefolkat land där miljoner människor och företag är helt beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop så har vi en skattekonstruktion som innebär att skatten på drivmedel ökar varje år, utan att riksdagen fattar beslut om det och utan att frågan debatteras. Det är först när denna automatiska, årliga skattehöjning ska pausas som det blir debatt och riksdagsbeslut. Detta är odemokratiskt.

Landets väljare, skattebetalare och bilister förtjänar bättre än politiker som skapar skattehöjningar via autopilot.


Väl rutet av Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna, i NWT!