Bilhatet är oproportionerligt!

“Vad är det med detta formliga hat mot bilar? Ja, de låter, de tar plats, de kör på folk, de är dåliga för miljö och klimat. Men det här handlar om något mer.

Motståndet framstår snarast som en moralisk mission, i stil med den framgångsrika politiska kampen mot rökning: Numera är förbudet så totalt att man på uteserveringarna inte ens får röka så kallade e-cigaretter, som bara ger ifrån sig vattenånga. Det är principen det handlar om! Precis som med bilarna. Bort med dem bara, tycker motståndarna.”

Lisa Magnusson skriver om det oresonliga bilhatet och behovet av bilen – även i städerna. Läs hela texten i DN här.