“Sverige faller sönder medan ministrarna twittrar”

Var tionde statlig väg är i uselt skick, varnade Transportföretagen nyligen. ”Det stora problemet med vägnätet i Sverige är att det förfaller i ganska hög hastighet”, sa Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på branschorganisationen, till Aftonbladet.

Vägarna underhålls inte i den takt de borde. Det kan innebära säkerhetsrisker och gör att lastbilarna måste köra långsammare. I stället för att reparera vägarna har Trafikverket sänkt hastigheterna. Konsekvensen är att lönsamheten i åkerinäringen sjunker. Det tar längre tid att köra ner varor till kontinenten. På sikt innebär det lägre tillväxt och färre jobb.”

Läs hela Karin Phils ledare i GP!