Klokt att skapa goda parkeringsmöjligheter

“Många semesterorter har en detaljhandel med mindre affärer i de centrala delarna som är beroende av att människor kan ta sig dit med bil. Bilburna besökare handlar generellt mer, varför detta är en viktig grupp för handeln.

Det behövs goda parkeringsmöjligheter för att skapa kundunderlag för både butiker och restauranger. Att planera bort parkeringsplatser, vilket många kommuner gör, är detsamma som att många gånger försämra för centrumhandeln.”

Det skriver Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund (MRF), i Norran idag. Läs mer här!