Bra – men för lite

🚦Regeringens satsning på extra underhåll till väg och järnväg är välkommen. Men satsningen på vägnätet är orimligt liten – bara 300 miljoner kr, säger MRFs Charlie Magnusson i en kommentar.

🚗🚚🚌Vägtrafiken dominerar resandet och transporterna. Rimligt att detta avspeglas i fördelningen av resurser.

Läs mer hos MRF.