Varför ska vi ersätta bilen?

“Frågan som dock inte ställs är ”varför”. Varför ska vi överhuvudtaget ersätta bilen på landsbygden? Att bilen är det bästa transportmedlet för människor utanför storstädernas kollektivtrafikstråk borde vi väl ändå vara ense om vid det här laget.”

🚗🌳 Varför ska vi ersätta bilen, frågar MRFs Charlie Magnusson i BLT idag.