Bilarna blir allt säkrare!

🚗 Bilarna och trafiken blir allt säkrare, vilket börjar synas i statistiken. Under 2019 dödades 221 personer i vägtrafikolyckor, mot 324 året innan. Det är den lägsta siffran som uppmätts någonsin i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

🚦221 är dock fortfarande naturligtvis alldeles för många, och arbetet med att göra trafiken säkrare måste fortsätta. Inte minst måste dåliga vägar byggas bort och vägunderhållet prioriteras för en säkrare trafik.

➡️ Läs mer i Trafikanalys pressmeddelande.