“Bilisterna betalar redan för mycket”

“Bilen bör, liksom andra trafikslag, stå för sina samhällsekonomiska kostnader. Det gör den dock redan – med råge. För några år sedan utkom Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med en rapport som visar att personbilstrafiken betalar mer i skatt än vad den kostar samhället, medan andra trafikslag är subventionerade. Forskarna har i beräkningen tagit hänsyn till kostnader för buller, slitage, utsläpp och olyckor. Det finns med andra ord utrymme att sänka bränsleskatten.”

Läs Aleksandra Boscanin om överbeskattningen av bilisterna i GP här!