Regeringens soppatorsk slår hårt mot livspusslet

– Sammanhållningen i Sverige äventyras med skattehöjningar som främst riktas mot dem som bor utanför våra större städer. Den rödgröna regeringen förklarar nu för medborgarna att man helst inte längre ska köra bil. Den frustration som denna orättvisa politiska kurs ger upphov till hos medborgarna är befogad. I Skåne, där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte ser ut som Stockholms tunnelbanenät, får kraftiga skattehöjningar på drivmedel påtagliga konsekvenser för människors vardag.

Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman (M) i Kvällsposten idag.