Höjd trängselavgift – lika mycket trängsel

Från årsskiftet blir det dyrare att köra bil i Stockholm – den maximala trängselavgiften höjs både per passage och per dygn, samtidigt som dygnets avgiftsfria timmar minskar. Men forskarna är skeptiska.

Maria Börjesson, professor i transportekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), säger att det snarare är pengar till utbyggnaden av tunnelbanan än trängsel som ligger bakom.

– Jag skulle nog säga att effekten på trängseln av en höjning är marginell, det är inte säkert att den märks, säger Maria Börjesson.

Boende i kranskommunerna får betala mer för att komma till jobbet i stan – men köerna kvarstår. Låter det som en politik för tillväxt, tycker ni?

Läs mer hos SvD här.