“Hutlösa bensinskatten handlar inte om miljön”

“Det var länge sedan förslag om höjda drivmedelsskatter handlade om miljön. Svenska bilister betalar redan i dag långt mer i skatter och avgifter än de kostnader de förorsakar för vägar, olyckor och miljö.

Allt oftare erkänner högskattevurmarna också att de vill begränsa även framtidens tysta, säkra och utsläppsfria bilism. Hårt beskattade bilisters hutlösa bidrag till statskassan vill man inte behöva klara sig utan.

Det hårdnackade motståndet mot bilen är ett hot mot vår fria mobilitet. Kanske är det dags för ett nytt uppror.”

Det skriver Kenneth Winsborg, en av grundarna av bensinskatteuppror.se, i Expressen idag.