Nytt bilnätverk i Riksdagen!

“För att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen har vi tagit initiativ till att bilda riksdagens bilnätverk. Här samlas vi som vill att hela Sverige ska kunna leva och tycker att det är utsläppen från bilismen som ska minska – inte bilåkandet i sig.”

Hurra och heja, säger vi till de fyra moderata riksdagsledamöter som ligger bakom det nya nätverket. Läs hela deras text hos SVT Opinion.