Inse att vi även i framtiden behöver bilen

“I framtiden krävs mer av allt resande och då behövs bilen i allra högsta grad. Därför vore det bättre om politiker och makthavare uppmuntrade den utveckling som sker istället för att motarbeta bilen.”

Det skriver Paul G Höglund, KAK:s expertråd och trafikforskare, i Barometern.