Förbud för personbilar i centrala Stockholm?

Under Kungsgatan i centrala Stockholm har en hundra år gammal ledningstunnel blivit så sliten att den nu måste renoveras.

De innebär förstås hinder för trafiken under byggnationen – och får författarna till trafikkontorets vision ”trafik- och gatumiljöplan för City” kommer den inte släppas på igen. Där vill man nämligen minska körfälten till förmån för bredare trottoarer, och bara tillåta kollektivtrafik och taxi.

Vissa förnekar sig inte – och tar varje chans för att försämra för bilisterna…

Läs mer hos Vi i Vasastan här.