Sveriges vägar är för dåliga

“Det eftersatta underhållet av vägnätet gör att vi i dag är mer sårbara än någonsin och störningar uppkommer lätt på våra större vägar. I våra växande städer är det dessutom svårt för godstrafik att komma in med sina varor. Här måste det planeras för ett logistikflöde som fungerar för såväl människa som miljö.”

Sveriges vägar är för dåliga, skriver fyra företrädare för transportbranschen på Aftonbladet Debatt. Håller du med?

Läs hela artikeln hos Aftonbladet.