Inte utan min bil

“Det är lätt att identifiera de notoriska bilhatarna, det vill säga de som drivs av sin personliga aversion mot privatbilismen snarare än av en strävan efter fungerande och hållbara trafiklösningar. Deras förslag är alltid av destruktiv natur och syftar till att göra det dyrare, svårare och långsammare att ta sig fram. De har sällan eller aldrig några konstruktiva lösningar när det kommer till frågan om hur kunderna skall lockas tillbaka från köpstäderna vid motorvägarna till centrumhandeln i innerstaden. Fler avstängda gator och höjda parkeringsavgifter kommer knappast att göra susen.”

Lars Anders Johansson deltar gärna i debatten om framtidens stadsplanering – men inte utan sin bil. Läs hans text hos Smedjan!