Bilen är den ultimata frihetsmaskinen i våra liv – och ger oss makten

“Så när det talas om att bygga färre parkeringsplatser, höja skatterna och avgifterna på biltrafiken eller eftersätta vägunderhåll och infrastruktursatsningar för att istället prioritera kollektiva lösningar, så är det så mycket mer än enskilda politiska beslut som står på spel. Det handlar om makten över mobiliteten – och över hur vi ska leva våra liv.”

Det skriver Charlie Magnusson Informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, i Sundsvalls Tidning idag.