Bilen gör att vi kan bo var vi vill

Visste du att hälften av svenskarna skulle ha mycket svårt eller svårt att bo kvar i sina hem om de inte hade tillgång till bil?

Bilen behövs för att vi ska kunna bo var vi vill – och för att hela Sverige ska kunna leva. Därför Gillar vi Bilen!