Svenska bilar är populära över hela världen!

Visste du att fordonsindustrin är vår största exportnäring? Fordonsindustrin exporterade för 143 miljarder kronor under förra året, vilket motsvarar tolv procent av den totala varuexporten.