Vi är många med bil!

Visste du att 85 procent av svenskarna har tillgång till minst en bil? Och därmed också till all den frihet bilen ger!