Västsvenskarna vill äga bil!

“I Sverige görs hela 13 miljoner resor varje dag. Åtta av tio sker med bil och hela nio av tio med vägtrafik. Alla trafikslag behövs och fyller olika behov i människors vardag. Men faktum är att bilen och väginfrastrukturen är grunden för mobiliteten, särskilt i Göteborg och Västra Götalandsregionen.”

Även västsvenskarna Gillar Bilen, konstaterar KAK i GT idag. Läs mer här!