Svenskarna om bilen!

Visste du att 87 procent av alla resor sker på väg? Eller att 64 procent av svenskarna är helt eller ganska beroende av bilen för att få vardagen att fungera?

Det visar en undersökning SKOP genomfört under våren och som utgjort grunden för broschyren Svenskarna om Bilen som presenterades på ett seminarium i Almedalen idag.

Hela broschyren finns tillgänglig här och det är nyttig läsning, inte minst för våra beslutsfattare!