Ny statistik om svenskarnas syn på bilen

Transportföretagen har tillsammans med BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund låtit SKOP genomföra en undersökning om svenskarna och bilen. Undersökningen visar bland annat att:

  • 85 procent har minst en bil i hushållet. Utanför storstadsområdena har över 90 procent av hushållen en bil. Över hälften av svenskarna bor i småhus och har minst två bilar.
  • En stor majoritet uppger att deras levnadsstandard skulle försämras utan bil. Särskilt viktig är bilen för ärende som fritidsaktiviteter och att handla där mellan 60 och 70 procent uppger att de skulle få problem utan bilen.
  • 79 procent anser att parkering nära bostaden är viktigt och 86 procent att det är viktigt nära affärer och annan service.
  • Att ha busstrafik nära bostaden anser 70 procent vara viktigt.
  • 67 procent är negativa till höjda skatter på drivmedel och 59 procent är negativa till en kilometerskatt på lastbilar.

-Undersökningen visar på betydelsen av att inkludera bilen på ett korrekt sätt i samhällsplaneringen eftersom vägtrafiken är så viktig och uppskattad av medborgarna, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Läs mer hos Transportföretagen här.