Politikerna måste planera för mer resande!

“Barnfamiljer samt äldre är nästan helt ointresserade av bilfria områden. Generellt tycker invånarna att en parkeringsplats per bostad eller lägenhet är rimligt. Åsikten är ungefär densamma oavsett ålder, kön eller bostadsort.”
Det visar en färsk Demoskopundersökning som Kungliga Automobilklubben, KAK, varit med och tagit fram. Självklart, tycker vi – Svenskarna behöver bilen, och då måste vi naturligtvis kunna parkera den också!
Läs hela artikeln i Norran här.