Visionen om ett billöst samhälle är feltänkt

Visionen om ett billöst samhälle är feltänkt ryter KAK ifrån i Göteborgsposten. Storstäderna kommer behöva plats att parkera även i framtiden – inte minst för att staden ska vara tillgängliga även för de som inte bor mitt inne i den.

Ska ni in till stan i helgen? Och tar ni i så fall bilen?