“Bilism för staden”

“En stad är en mötesplats för människor och en marknadsplats för handel med varor och tjänster. En framgångsrik stad erbjuder en stor mångfald och valfrihet för så många fler än för bara de som bor i staden. Staden ska vara ett nav, ett epicenter. Det betyder att stadens erbjudande av varor, tjänster och arbetsplatser måste vara lättillgänglig även för de som inte bor i staden.”
Därför behövs bilen i staden menar Motorbranschens Riksförbunds VD Tommy Letzén i en replik i Norrköpings Tidningar idag. Vi håller med – städerna måste vara till för alla!