38 månaden i rad med plussiffror!

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr, och även februari visade plussiffror.

– Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är 38:e månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februari-månaden någonsin, slaget bara av februari 1970, då det var en köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Den fortsätta uppgången är dessutom ett positivt tecken för hela den svenska ekonomin.

– Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av en stark ekonomisk tillväxt, låga räntor, stabil arbetsmarknad och ett ökat intresse för privatleasing. Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari är stämningsläget mycket ljust i svensk ekonomi och hushållens syn på sin egen ekonomi är fortsatt optimistisk, vilket är gynnsamt för viljan att investera i ny bil, fortsätter Bertil Moldén.