Emil Källström C: “Bygg dubbelspår på Ostkustbanan – slipp Sveriges längsta flaskhals”

Regeringen tar tyvärr Sverige i motsatt riktning. Förslagen om att införa flygskatt, kilometerskatt för lastbilar och att höja kostnaderna för småföretagen kommer att slå hårt mot landsbygdens möjligheter att utvecklas.

Läs mer i Ystads Allehanda.