Bilen kommer alltid att behövas

Av det skälet säger centerpartiet nej till chockhöjning av bensinskatt och den så kallade kilometerskatten som fördyrar transporter av varor och i praktiken skulle straffbeskatta alla som saknar tunnelbana eller järnväg, inte har cykelavstånd eller bussförbindelser.

Läs mer i Enköpingsposten.