90 förslag i Centerpartiets livsmedelsstrategi

Menar regeringen allvar med att vilja öka svensk livsmedelsproduktion så vill vi se ett löfte om att inte höja punktskatter för svenskt lantbruk. Det handlar bland annat om att inte införa en kilometerskatt, som skulle innebära flera hundra tusen kronor i extra kostnader för till exempel en mjölkbil. Kilometerskatten skulle vara ett dråpslag mot livsmedelsproduktionen och hela landsbygden, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Läs mer hos Centerpartiet.