Visste du att..?

Visste du att nästan hälften, 47 procent, av svenskarna skulle ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad om de saknade tillgång till bil?
 
Ytterligare en tredjedel uppger att det skulle vara väldigt mycket svårare.
 
Störst behov av bilen har de som bor i Norrland, barnfamiljer, boende utanför storstäderna och de som bor i småhus.