Visste du att..?

resande

Visste du att personbilen står för 77 procent av det totala persontransportarbetet i Sverige? Bussen står för sex procent och MC för knappt en, vilket innebär att 84 procent av persontransporten sker på väg.

Järnväg, spårväg och tunnelbana står för tillsammans cirka tio procent, flyget för två och gång, cykling och moped står för fyra.