Bästa bilnovember någonsin!

nov16manad

Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket gör det till den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar.

-Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

En stark konjunktur och låga räntor gör förutsättningarna goda för en fortsatt positiv utveckling på bilmarknaden. Hushållens disponibla inkomster steg med 4,4 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan, varslen på arbetsmarknaden ligger på historiskt sett mycket låga nivåer, begagnatförsäljningen är fortsatt bra och omsättningshastigheten på begagnatlagren är hög.

-Hushållens förtroende för ekonomin steg ytterligare i november och synen på den egna ekonomin är nu mer optimistisk än på över nio år. Allt detta är positiva signaler för en fortsatt stark bilmarknad, fortsätter Bertil Moldén.

Läs mer hos BIL Sweden.