Alla gillar bilen!

gb_2

Bilismen växer snabbast i täta, urbana miljöer. Totalt finns nu ca 4,7 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Under 2015 var tillväxten 84 000 bilar, vilket är en ökning med 1,8%.

I Stockholms län var tillväxttakten 2,7% och i Stockholms kommun hela 3,1%. Detta förklaras dels av befolkningsökningen, men särskilt intressant är att bilinnehavet per person växer dubbelt så snabbt i centrala Stockholm som genomsnittligt i Sverige.

Tillväxttakten i bilinnehav per person var 0,8% i Sverige totalt, men 1,3% i Stockholms län och hela 1,7% i Stockholms kommun. Alla gillar bilen!