Bilen är här för att stanna!

Traffic_along_Highway_401_outside_Scarborough,_Canada

“En genomsnittlig dag förflyttar sig befolkningen i Sverige 390 miljoner kilometer. Nära 80 procent av denna sträcka åker vi bil. Endast 8 procent sker med tåg och lika mycket med buss, spårvagn eller tunnelbana.

Det är inget att bli förvånad över, då Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd. Behovet av resande kommer med största sannolikhet att öka. En modern syn på mobilitet måste därför bejaka alla trafikslag, och dessa ska inte ställas emot varandra.”

Det skriver Anders Ydstedt och Kalle Bäck från Kungliga Automobilklubben (KAK) i en debattartikel i Svenska Dagbladet, och konstaterar att det vare sig är möjligt eller önskvärt att “planera bort” bilen.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet!