Regeringens ökade skattetryck på bilismen hämmar tillväxt och samhällsutveckling

Traffic_along_Highway_401_outside_Scarborough,_Canada

Med bara timmar kvar på 2016 och stundande skattehöjningar för bilägarna, går bilbranschen till gemensam attack mot regeringens och riksdagens sätt att konsekvent överbeskatta bilen, bilismen och den fria rörligheten i samhället.

– Vi vill ha rättvisa bilskatter och enligt tanken om att varje trafikslag ska bära sina egna kostnader, säger Charlie Magnusson, ansvarig för politik och samhälle på MRF, branschorganisation för bilhandel och bilverkstad.

– I första hand reagerar vi mot att regeringsförslaget om årlig indexuppräkning av drivmedelsskatten slank igenom riksdagen utan debatt innan jul. Detta trots att det fanns många röster emot inte minst bland allianspartierna, fortsätter han och konstaterar att beslutet i första hand drabbar boende på landsbygden med knappare ekonomiska resurser än flertalet storstadsboendes.

Charlie Magnusson säger att istället för att trycka ner, mjölka ur varenda krona ur bilismen borde rikspolitikerna satsa ännu mer på den. Detta i och med den jobbutmaning som det snabbt växande Sverige står inför.

– Det finns klara samband mellan ökad mobilitet och tillväxt. Precis som vi vet att den arbetslöse som har körkort också har det enklare att få ett jobb, säger han.

Från MRF:s sida konstaterar vd Tommy Letzén i ett blogginlägg, publicerat via MyNewsdesk, att bilismen redan drar in 60 miljarder kronor plus moms till finansminister Magdalena Anderssons lador. Medan endast 25 miljarder går tillbaka till nya vägar och vägunderhåll. Allt enligt statliga VTI.

– Överskottet borde rimligen återinvesteras i vägtrafiken med målet att infria visionen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutrala transporter 2050, menar han.

Även Bil Sweden, som tillsammans med MRF driver den långsiktiga kampanjen för rättvisa bilskatter, är av samma mening. I ett uttalande uttalar även de sin besvikelse över Allianspartiernas läggmatch i frågan om indexreglerad drivmedelsbeskattning samt att beslutet både är tillväxthämmande och i första hand drabbar boende på landsbygden.

Läs mer här.