Barn varnar för barn

Kör vi försiktigare vid skolor och förskolor om GPS-rösten tillfälligt byts ut mot ett barn? Det hoppas försäkringsbolaget IF, som med en app som gör just det hoppas att vi alla ska köra lite långsammare förbi platser där barn ofta vistas. På hemsidan www.if.se/slowdown kan du dessutom föreslå fler platser som appen borde reagera på. Tror du det fungerar?