“Du betalar dubbelt”

49A9738

 

“Beskedet till bilisterna blev tydligt. Era bilar är belagda med dubbelt så mycket skatt och avgifter sett till vad ni kostar samhället.

En bilägare åker alltså omkring i en bil, men betalar för två. Samhället beskattar bilismen dubbelt upp, medan andra trafikslag inte ens betalar sina egna kostnader. Vi har självfallet haft den bilden sedan tidigare men kan nu också lyfta fram detta på vetenskaplig grund.”

Det skriver Motormännens Riksförbunds VD Fredrik Daveby apropå VTIs rapport om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Läs hela hans ledaren hos Motormännen.