Sluta rattsurfa!

Att bilkörning kräver både kunskap och koncentration vet alla som gillar bilen, men tyvärr sker ändå allt för många olyckor därför att föraren är ouppmärksam. Inte sällan är mobilen inblandad på ett eller annat sätt. Lagen förbjuder uttryckligen att ägna sig åt mobil eller GPS på ett sätt som tar uppmärksamhet från körningen, annars riskerar man både böter och att bli av med körkortet. Men värst är naturligtvis att man riskerar både sig själv, andra och bilen. För du vet väl att om du tittar ner på mobilen i två sekunder i 40 km/h hinner du rulla 22 meter utan koll på vägen?

För att uppmärksamma både lagen och farorna med ouppmärksamma förare har trafikverket gjort en kampanj mot mobilsurfning. Och även om ämnet är allvarligt är filmerna riktigt roliga. Du kan se ytterligare tre – och testa dina egna mobil-i-bil-vanor på slutarattsurfa.se