Svårt att ta sig fram?

4370118270_d410bf5e07_z

Tjockt med snö när man ger sig av på morgonen, eller förrädisk halka på de mörka vägarna – vintern är en utmaning för oss som gillar bilen. Många är vi som svurit över bristande vägunderhåll – något som dessutom kostar samhället stora pengar.

Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, har tillsammans med Trafikverket låtit sina forskare ta fram en beräkningsmodell de kallar Vintermodellen.

– Vi har för första gången kunnat beräkna vad det skulle kosta samhället och trafikanterna om man sänker eller höjer driftstandarden på delar av vägnätet genom att ändra strategin för saltning, plogning och sandning, säger Anna Arvidsson, forskare på VTI

Framförallt är det de ökande olyckorna vid dåligt vägunderhåll som kostar, men också restidskostnaderna går upp när framkomligheten är dålig.

Läs mer om rapporten här!