Urstark bilmarknad under 2014

1158482_26652572.jpg

– 2014 blev ett mycket starkt bilår med 304 000 nya bilar, vilket är en uppgång med 13 procent jämfört med 2013 och det sjunde bästa året någonsin för personbilar, sedan vi började mäta 1946. Även lätta lastbilar gick mycket starkt och ökade med 12 procent till 42 000 fordon. Det innebär att 2014 blev det tredje bästa året hittills för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Vi tror på en fortsatt stark bilmarknad i år och vår prognos är 290 000 personbilar. Genomsnittet för de senaste tio åren är 278 000 bilar, så 290 000 bilar är en mycket bra siffra. Om prognosen slår in blir 2015 det tionde bästa året någonsin, säger Bertil Moldén.

– Förutsättningarna är goda för en bra bilmarknad även i år. Positiva faktorer är ökade disponibla inkomster, nollränta, låg inflation, hushållens finansiella förmögenhet ökar, stabilt konsumentförtroende, ökad sysselsättning och minskade varsel. En annan positiv faktor för nybilsförsäljningen är situationen på begagnatmarknaden där det råder brist på begagnade bilar inom bilhandeln, vilket gör att nybilsköparen kan få bra betalt för sin inbytesbil. Samtidigt innebär amorteringskrav och en oerhört stor politisk osäkerhet risker på nedåtsidan, men de positiva faktorerna överväger helt klart, fortsätter Bertil Moldén.

Läs mer här!