Fortsatt upp för personbilsregistreringen!

Bild1

– Personbilsregistreringarna ökade med 4,6 procent i november, vilket är elfte månaden i rad med ökade registreringar. Från årets början har registreringarna ökat med 13,8 procent. Köpstarka hushåll, rekordlåga räntor samt en lugn arbetsmarknad utan stora varsel gör att förutsättningarna är goda för en bra avslutning på året. Om vår prognos för i år på 305 000 bilar slår in kommer 2014 att bli det sjätte bästa bilåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Vi ska komma ihåg att november i år innehöll en registreringsdag mindre än november förra året. En registreringsdag mindre motsvarar ca fem procent färre registreringar. Vidare har novembersiffrorna delvis påverkats av att ett antal extra bilar togs i trafik i förtid i oktober beroende på de obligatoriska krav på bland annat däcktrycksövervakning som trädde ikraft 1 november. Dessutom har ett stort antal supermiljöbilar ställts på ”långtidsparkering” och inte tagits i trafik i avvaktan på att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 skall frigöras. Dessa bilar kommer istället att registreras den 1/1 2015 med en enorm ”ketchupeffekt”, fortsätter Bertil Moldén.

Fortsatt uppgång för lätta lastbilar

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med tolv procent i november, vilket är tolfte månaden i rad med ökade registreringar. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,3 procent. Detta visar på en god aktivitet bland hantverkare och småföretagare tack vare ROT avdragen och stora infrastruktursatsningar, säger Bertil Moldén.

Läs mer hos BIL Sweden!